Laden Cursussen

« All Cursussen

Workshop Kennismaken met Speuren 7 april 2018

Cursus Navigation

speurende hond

Tijdens deze workshop komt zowel de theorie als de praktijk van het speuren aan bod. In het speuren onderscheiden we een aantal verschillende facetten die we zullen behandelen. We gaan een klein spoor uitzetten waarbij de hond geleerd zal worden het spoor op de grond te volgen. Tevens besteden we aandacht aan de manier waarop de hond geur tot zich neemt, hoe hij dit verwerkt en gebruikt tijdens het zoeken.
Uiteindelijk zal aan het eind van de workshop een weggelopen persoon gevonden gaan worden.

De workshop vindt plaats in het Westerpark.

Speuren is geschikt voor alle honden, zowel jong als oud, dus van pup tot senior.

De workshop zal gegeven worden door Edwin Kuit, trailing and tracking intructeur.

De workshop gaat door bij tenminste 3 deelnemers, het maximaal aantal deelnemers is 4.

Kosten: € 35,00 voor een 2,5 uur durende workshop

Schrijf je nu in voor deze workshop

Workshop Kennismaken met Speuren 7 april 2018

Inschrijfformulier voor de workshop
 • Uw gegevens

 • Gegevens van uw hond

 • Overige


 • Door u in te schrijven gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden die u hieronder kunt raadplegen.

 • Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

  Alle tussen Martin Gaus Hondenschool Zoetermeer en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
  1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
  2. Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.
  3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
  4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
  5. Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

  2. Cursus

  1. De hondenschool is gesloten op officiële zon- en feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant c.q. per bank, giro of pin te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.
  3. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.
  4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de hondenschool, dan wordt het resterende cursusgeld - na aftrek van de kosten van het cursusmateriaal - aan de cursist gerestitueerd.
  5. De cursisten mogen de eindtest van de basiscursus, tegen herhaalde betaling van het testafnamegeld, net zo vaak afleggen totdat de test met goed resultaat is afgesloten (examengarantie).
  6. Indien de cursist echter meer dan tweemaal zonder geldige reden en afmelding heeft verzuimd, vervalt het recht op de examengarantie.
  7. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de instructeur en naar mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.
  8. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.
  9. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

  3. Reglement van orde

  1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
  2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden - behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur - aangelijnd te zijn.
  3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.
  4. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
  5. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de instructeur.
  6. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.
  7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
  8. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
  9. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.

  4. Adviezen

  1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur.
  2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur.
  3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch de hondenschool. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder punt 3.8 genoemd.

 • Vul een waarde tussen 1 en 10 in.
 • Prijs: 35,00 €
 • 0,00 €
  Voor workshops is alleen betaling vooraf via iDeal mogelijk.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gegevens

Datum:
7 april
Tijd:
13:30 - 16:00
Cursus Categorie:

Organisator

Edwin Kuit
Telefoon:
(06) 39 42 48 52
E-mail:
info@martingauszoetermeer.nl
Website:
www.martingauszoetermeer.nl

Locatie

Westerpark Zoetermeer
Heuvelweg 7
Zoetermeer, 2716 DZ Nederland
+ Google Maps
Telefoon:
(06) 39 42 48 52
Website:
www.martingauszoetermeer.nl

Trainingslocatie

Heuvelweg nabij nr. 7
2716 DZ Zoetermeer

(06) 39 42 48 52
info@martingauszoetermeer.nl

Correspondentieadres

Dijkgraaf 34
2408 RZ Alphen aan den Rijn

Informatie

Algemene Voorwaarden
Disclaimer
Privacybeleid
Klachtenprocedure
KvK 54741769
IBAN NL 10 ABNA 0529 515 814
BTW 1833.24.833.B01

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, meldt u aan.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.